JORD, GRUS OCH KROSSPRODUKER

Landscaping, förbättra gräsmattan, jämna ut håligheter, fixa till garageuppfarten, fotbollsplanen, plantera buskar, dränera, sätta blommor…

Alla typer av bearbetning av landskapet runt om oss kräver material. Oavsett om det ska sättas en liten blomma i en kruka,  dränera runt en villa eller anlägga en fotbollsplan så måste man använda sig av olika naturmaterial för att maximera förutsättningarna för växter och landskapet runt omkring.

Här går vi igenom några av produkterna som finns, vad de används till och varför.

turfrulle