FÄRDIG GRÄSMATTA

Färdig gräsmatta eller grästorv som det också kallas är ett enkelt sätt att snabbt få en vacker, grönskande gräsmatta. Färdig gräsmatta kallas även rullgräs eller rullgräsmatta eftersom den levereras på rullar.

Kvalitén på den färdiga gräsmattan beror av bland annat gräsfröblandningen, jordmån, och tillväxttid. Från slutet av april till långt in på hösten levererar vi högkvalitativa gräsmattor från Sveriges bästa odlare. Vi har mer än 30 års erfarenhet av gräsmattor så vi vet vad vi pratar om.

Vi levererar gräsmatta över nästan hela Sverige. Vid vår butik i Västberga i södra Stockholm har vi gräsmatta för avhämtning.

I vårt standardsortiment av färdig gräsmatta har vi dessa två produkter:

FÄRDIG GRÄSMATTA CLASSIC
Färdig gräsmatta eller grästorv som det också kallas är ett enkelt sätt att snabbt få en vacker, grönskande gräsmatta. Färdig gräsmatta kallas även rullgräs eller rullgräsmatta eftersom den levereras på rullar.

Classic är en färdig gräsmatta av standardkvalitet från Mälardalen. Den odlas på mulljord och fröblandningen består av:

30% rödsvingel
70% ängsgröe

FÄRDIG GRÄSMATTA EXTRA GREEN
Extra Green, är en gräsmatta av högsta kvalitet. Den är tätare, vackrare och mer lättskött tack vare en bättre gräsfröblandning och längre växtsäsong. Fröblandningen består av:

40% rödsvingel
60% ängsgröe